Номын сан

    Тус сургуулийн номын сангийн  танилцуулага

Тус сургуулийн номын сан нь оюутан, багш , эрдэм шинжилгээний ажилтан нарт мэдээллийг эрх тэгш нээлттэй хүргэх, номын сангийн чанартай  үйлчилгээ үзүүлэх, оюутан бие даан суралцах нөхцлийг хангах, сургалт судалгааны дэвшилтэт, бүтээлч орчинг бүрдүүлэхэд оршино.

Тус номын сан нь 40  хүний суудал бүхий уншлагын танхимтай, Нийт 100000 гаруй  монгол болон гадаад номын фондтой. 2006 оноос олон улсын DDС ангиллаар номоо ангилж, төрөл ангийн , үсэг дарааллын болон электрон  каталогийг бий болгосон.

Номын сангийн фондонд хууль-эрх зүй.байгаль орчны болон бусад

чиглэлийн  ном сурах бичигтэйгээс гадна  мэргэжлийн  5-6 төрлийн хэвлэл, сэтгүүл товхимолуудтай диплом, курсын ажил, дадлагын тайлан эрдэм шинжилгээний бүтээлүүдийг байрлуулсан нь оюутан багш нарт судалгаа шинжилгээний ажил хийхэд нь тус дөхөм болдог.

Номын сангийн үйл ажиллгаа Номын сан нийт 100000  гаруй номтой нэг номын санчтайгаар өдөрт 8 цагаар ажлын 5 өдөр 40  цагаар  ажиллаж,  ном  сурах бичиг,  хэвлэл  мэдээллээр хангах үйлчилгээг явуулж байна.

      Lib4UРС \/егsion  номын сангийн электрон программ хангамжийн системийг нэвтрүүлж, үйл ажиллагааг явуулж байна.

      Номын сангийн дотоод журамдаа нийцүүлэн өдөр тутмын бүртгэл хөтөлж, үйл ажиллагаагаа идэвхтэй явуулж, багш оюутнуудад түргэн шуурхай, чанартай үйлчилгээг үзүүлэхэд чиглүүлэн ажиллаж байна.

 

Lib4UРС \/егsion   цогц программыг  шинээр авч 2011 онд номын санг автоматжуулалтанд бүрэн оруулж үйлчилгээг явуулж байна.

Уншигчид номоо номын сангийн электрон каталог http.//192.168.0.53// хаягаар орж хайлтаа хийдэг.Мэргэжлийн сурах бичгийн нилээд хувийг цахим хэлбэрт оруулаад байна. Цөөн хувьтай номыг олны хүртээл болгон  цахим хэлбэрт оруулж  электрон хувилбартай болгож  ашиглаж байна.

 Мэргэжлийн ном, сэтгүүлийг  цахим  хэлбэрт оруулж ашигладаг.

НОМЫН САНД ШИНЭЭР ИРСЭН ЗАРИМ НОМЫН ТАНИЛЦУУЛГА

Номын нэр: Монгол улсын улаан ном
Хэвлэгдсэн он: 2013
Хэвлэлийн хуудас: 535
Ерөнхий редактор:  Шийрэвдамба Ц.

Номын нэр: Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн салбарын дүрэм, журмууд
Тайлбар:  Монгол улсын  засгийн газрын тогтоол 2009 оны 7 дугаар сарын 22-ны өдөр  журам батлах тухай Ой сангийн тодорхой хэсгийг энэхүү журмын дагуу нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллага гэрээгээр эзэмшүүлэх замаар ойн нөөцийг хамгаалах, нөхөн сэргээх, үржүүлэх, зохистой ашиглах ашиглах ажлын үр өгөөжийг дээшлүүлэх арга хэмжээ авахыг айиаг , нийслэл, сум, дүүргийн Засаг дарга нарт үүрэг болгосугай.

Номын нэр: Ногоон эрэл
Тайлбар: Энэхүү сэтгүүлд  Байгаль орчны яамнаас гаргаж байгаа бүх мэдээлэл болон  байгалийн ургамал, амьтан, байгаль орчны хууль дүрэм журам, сүүлийн үеийн мэдээлэл гаргадаг. 


Номын нэр: Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ
Тайлбар:Энэхүү номонд  байгаль орчны  чиглэлийн мэргэжил эзэмшиж буй оюутан залууст зориулан Монгол улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа хууль эрх зүйн хүрээнд байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ хийх анхан шатны ойголт өгөх үүднээс байгаль орчны үнэлгээтэй холбоотой  зайлшгүй мэдэх эрх зүйн болон онолын зарим ойлголтуудыг  нэгтгэсэн байна.
Номын нэр: Байгаль орчны эдийн засаг
Хэвлэгдсэн он: 2012 
Тайлбар:Энэхүү номонд Байгаль орчны  мэргэжлээр суралцаж байгаа оюутнууд  байгалийн нөөцийн талаар  МУ –н хэмжээнд мөрдөгдөж, хэрэгжиж байгаа хууль тогтоомж, стандарт, аргачлалуудыг хэрэглэж сурах шаардлагатай юм. Одоо хүчин төгөлдөр , мөрдөж байгаа “ Байгаль орчны хохирол” ,нөхөн төлбөр тооцох аргачлалыг жишээгээр бодолт хийж  сурах зэргийг  харуулсан байна.
Номын нэр: Байгаль орчны эрх зүй
Хэвлэгдсэн он: 2012 
Тайлбар:Энэхүү сурах бичигийн гол коцепцийг Монгол улсын Нийгэм эдийн засгийн хөгжлийн үндсэ нь байгалийн даац, чадавхид  тохируулсан нөөц  баялгийн зөв зохистой  ашиглаөлт хэмээн үзэж  байгаль орчны хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах үндсэн үүрэг бүхий байгаль орчны  мэргэжил эзэмшиж  буй хүмүүст  зайлшгүй  мэдэх ёстой эрх зүйн хэм хэмжээний гол ойлголтуудыг  нэгтгэн хялбаршуулж  өгсөн байна.
Номын нэр: Монголын байгаль орчны нэвтэрхий толь
Хэвлэгдсэн он: 2010
Хэвлэлийн хуудас: 355
Тайлбар: Энэхүү номонд  Үгсийн тайлбарыг аль болох хялбар  энгийн яруу тод хэллэгээр бичихийг хичээсэн Зүйл ббүрийн мэргэжлийн зохиогч оролцсон энэхүү нэвтэрхий тольд  байгаль орчин гэсэн ойлголтод хамаарах 2000 орчим өгүүлэл, гэрэл зураг нь аливааг  хөдөлгөөнгүй бодитоор илэхийлдгийг харгалзан  250 орчим тайлбар зураг, 15 хавсралт зураг багтаасан нь монгол эх орон, газар, шороо, эх дэлхийгээ хайрлан хамгаалах ариун үйлсийн тухай  манай иргэн бүрийн оюун ухаан , мэдлэгийг аривжуулахад  хшиш буянаа өгөх  юм. мОнголын байгаль экологийн салбарын судлаачдын бүтээлүүдийн нэгэн  ёсны товчоон болохыг онцгой дурдажээ

дэлгэрэнгүй

НОМЫН САНД АВСАН ШИНЭ НОМНУУД

Номын нэр
1.
Дэлхийн түүх
2.
Монголын байгаль орчны нэвтэрхий толь
3.
Байгаль ертөнц дэхь хуйлралтын үзэгдэлүүд
4.
Монгол малчны судар оршвой
5.
Сүйрэл, Байгаль орчны сүрэлийн тухай
6.
Гамшгийн удирдлага
7.
Аюулт үзэгдэл, ослоос сэргийлэхүй
8.
Commutate based co-management of nature recources in Mongolia
9.
Биометр
10.
Халуун гариг зургаан хэм


 

дэлгэрэнгүй

ЭКО АЗИ ДЭЭД СУРГУУЛИЙН НОМЫН САНД ШИНЭЭР ИРСЭН НОМНУУД 2011 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР САРЫН 04

 

ЭКО АЗИ ДЭЭД СУРГУУЛИЙН НОМЫН САНД ШИНЭЭР ИРСЭН НОМНУУД
2011 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР САРЫН 04

 

НЭРС
ХЯНАН ТОХИОЛДУУЛСАН
ОН
1
Монгол улсын байгаль орчны шалгуур үзүүлэлт
БОАЖЯ-наас гаргасан
2008
2
Халуун хавтгай хавчигдмал дэлхий
Томас Л. Фрийдман
2010
3
Мянган угалзатын нурууны Байгалийн цогцолборт газрын менежментийн төлөвлөгөө \2010-2014\
Б.Оюунгэрэл
Б.Лувсандорж
Ж.Хайсдаваа
2009

дэлгэрэнгүй

ЭКО АЗИ ДЭЭД СУРГУУЛИЙН НОМЫН САНД ШИНЭЭР ИРСЭН НОМНУУД 2011 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР САРЫН 6

Нэрс
Зохиогч болон хянан тохиолдуулагч
Хэвэлсэн он
1
Монголын байгаль орчны нэвтэрхий толь
Б. Чадраа, Ц.Адъяасүрэн,
А. Намхай,
2010УБ
2
Байгаль очнин, тогтвортой хөгжил, хүний хөгжил
Ц.Адъяасүрэн,
2010 УБ
3
Тэнгэрийн элчтэй учирсан мину
Ц.Адъяасүрэн,
2010 УБ
4
Тэрхийн цагаан нуур
Б. Мягмаржав
2010 УБ
5
ENVIRONMENTAL MONITORING AND MANAGMENT
“ECO ASIA” UNIVERSITY
2010 УБ

дэлгэрэнгүй

“МОНГОЛЫН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ НЭВТЭРХИЙ ТОЛЬ” ХЭВЛЭГДЭН ГАРЛАА

ШУА-ийн Ерөнхийлөгч асан, акедемич Б.Чадраа –ерөнхий редакторлож, “ЭКО АЗИ” байгаль орчин, менежментийн дээд сургуулийн захирал, проф (Рh.D) Ц.Адъяасүрэн, доктор А.Намхай нар редактор хийсэн тус бүтээл 2010 оны босгон дээр уншигчдын гарт хүрлээ.
 
Монгол улсын Байгаль орчныг хамгаалах хуулинд "Байгаль орчин гэдэг нь хүний амьдрал үйл ажиллагаанд шууд болон шууд бусаар нөлөөлдөг Монгол улсын нутаг дэвсгэрийн чулуун мандал, усан мандал, шим мандал, агаар мандлын харилан шүтэлцээт хүрээлэл хамаарна" гэж заажээ. Үүнийг удирдлага болгон байгаль дэлхийн бүхий л зүйлс хүний амьдралд холбогдсон өргөн уудам ойлголтуудыг түүвэрлэн авч, сонгон хянаж, эмхлэн цэгцэлж нэгэн ном болгожээ. Монголчууд байгаль хамгаалах өнө эртний ёс уламжлалаас өнөө цагийн номлол, үзэл баримтлалтайгаа сүслүүлэн төгөлдөржүүлж өөрийн гэсэн бодлого, үзэл, аргатай болно гэсэн бодол санааны үүднээс энэ бүтээлийн агуулгыг сонгон авсан болой.

дэлгэрэнгүй
Цаг агаар
-1° Өдөртөө:
Шөнөдөө:
Цаг: 20 : 36
Манай хаяг

Сургуулийн байр:

Баянзүрх дүүрэг, 13-р хороолол “ЭКО – АЗИ” БАЙГАЛЬ ОРЧИН, МЕНЕЖМЕТИЙН ДЭЭД СУРГУУЛИЙН БАЙР ( Бөхийн өргөөний зүүн талд )

Утас: 456570, 99117035, 99183333

Web: www.ecoasia.edu.mn