Номын сан
Номын танилцуулга

Номын эргэлтийг сайжруулах зорилгоор шинэ номын болон сэдэвчилсэн үзэсгэлэнг гаргаж, эргэлтэнд гарахгүй байгаа номыг сурталчилснаар фондын эргэлт сайжирч байна. Электрон номын санг шинээр байгуулж, компьютерээр электрон ...

2021-06-26 08:02:04

Дэлгэрэнгүй..
Номын сангийн эрхэм зорилго

Тус сургуулийн багш, эрдэм шинжилгээний ажилтан, оюутан,магистрийн суралцагчдын сургалт, эрдэм шинжилгээний ажлын мэдээлэлийн түшиц газар байж, мэдлэг мэргэжлийн боловсролоо хөгжүүлэхэд номын сангийн чанартай үйлчилгээг ...

2021-06-13 15:32:49

Дэлгэрэнгүй..