Төслийн мэдээ мэдээлэл
Эко Ази БОМДС-ийн ECOSERVE төслийн баг Улаантайгын УТХГ-ын Хамгаалалтын захиргаатай хамтран “ТХГН-ийн экосистемийн үйлчилгээний менежмент” семинар зохион байгууллаа.

Европын Холбооны Эрасмус+ хөтөлбөрийн санхүүжилттэй “Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн экосистемийн үйлчилгээ, менежмент”-ийн чиглэлээр олон улсын магистрын хамтарсан хөтөлбөр хэрэгжүүлэх “ECOSERVE” төслийн хүрээнд Эко ...

2021-11-03 10:21:20

Дэлгэрэнгүй..
ЭКО АЗИ Байгаль орчин, менежментийн дээд сургууль болон ХААИС-ийн ECOSERVE Сургалтын хөтөлбөр боловсруулах дэд ажлын хэсгийн гишүүдийн уулзалт боллоо

2021 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдөр ХААИС-ийн Агроэкологийн сургууль дээр ЭКО АЗИ Байгаль орчин, менежментийн дээд сургууль, ХААИС-ийн хамтарсан ECOSERVE магистрын сургалтын хөтөлбөр боловсруулах дэд ажлын хэсгийн уулза...

2021-11-03 10:17:07

Дэлгэрэнгүй..
ЭКО АЗИ Байгаль орчин, менежментийн дээд сургуулийн ECOSERVE төслийн багийн төлөөлөл ХААИС-ийн төсөл хэрэгжүүлэх багийнхантай хамтын ажиллагааны санал солилцох уулзалт боллоо

2021 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдөр ЭКО АЗИ Байгаль орчин, менежментийн дээд сургуулийн захирал, доктор, профессор Ц.Адъяасүрэн, Ерөнхий менежер дэд профессор А.Эрдэнэбаяр, багш докторант Э.Доржпагма нар ХААИС-ийн Агроэк...

2021-11-03 10:13:11

Дэлгэрэнгүй..
ЭКО АЗИ Байгаль орчин, менежментийн дээд сургуулийн ECOSERVE төслийн Үндэсний ажлын хэсгийн /LWG/ багийн бүрэлдэхүүний санал солилцох уулзалтуудын талаар.....

“Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн экосистемийн үйлчилгээний менежментийн чиглэлээр магистрын сургалтын хөтөлбөр боловсруулах” Европын Холбооны “ERASMUS+ KA2” төслийг олон улсын болон дотоодын байгууллагуудтай хамтран х...

2021-11-03 10:10:56

Дэлгэрэнгүй..