Оюутны зөвлөл
“ЭКО-АЗИ” БОМДС-ийн ОЮУТНЫ ТАНГАРАГ

Монгол улсын өнөө, ирээдүйн эзэн болсон ОЮУТАН БИ байгалийн шинжлэх ухааны мэдлэгийг мэргэжлийн өндөр түвшинд эзэмшиж, дэлхий нийтийн соёл, шинжлэх ухааны ололт, нээлтэд тулгуурлан бүтээн, туурвиж байгаль орчны болон ни...

2021-06-26 07:48:09

Дэлгэрэнгүй..
Оюутны хөдөлмөр эрхлэлт

Манай сургуулийн нийт төгсөгчдийн 80% нь ажлын байраар хангагддаг бөгөөд төгсөгчдийг ажлын байраар хангах болон оюутны хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих чиглэлээр гэрээт байгууллагуудтай хамтран ажилладаг. Тухайлбал: БОАЖЯ, ТХГ...

2021-06-26 07:33:16

Дэлгэрэнгүй..
Оюутны эрүүл мэндийн үйлчилгээ

Баянзүрх дүүргийн эрүүл мэндийн төвтэй хамтран ажиллаж, багш оюутнуудыг жил бүрийн 10 дугаар сард эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт оруулдаг. Сүрьеэ, ДОХ зэрэг нийгмийн халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэхийн тул...

2021-06-26 07:31:31

Дэлгэрэнгүй..
Оюутны зөвлөл

2000 онд тус сургууль дээр оюутны өөрийн удирдлагын сайн дурын байгууллага болох “Оюутны зөвлөл” ажиллаж байсан бол тэр нь өнөөдөр хүрээгээ тэлж оюутны сургалт эрдэм шинжилгээ, эрх ашгийн төлөө нэгэн адил үйлчлэх бусад н...

2021-06-26 07:21:13

Дэлгэрэнгүй..